Màu sơn ap66-4 (Kiwi)

Màu sơn ap66-4 hay còn gọi là Kiwi. Màu sơn ap66-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap66-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap66-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap66-4 (Kiwi)Sơn phòng khách với màu ap66-4 - KiwiSơn phòng bếp với màu ap66-4 - KiwiSơn phòng ăn với màu ap66-4 - KiwiSơn phòng giải trí với màu ap66-4 - KiwiSơn phòng làm việc với màu ap66-4 - Kiwi