Màu sơn ap66-3 (Kiwi Cut)

Màu sơn ap66-3 hay còn gọi là Kiwi Cut. Màu sơn ap66-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap66-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap66-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap66-3 (Kiwi Cut)Sơn phòng khách với màu ap66-3 - Kiwi CutSơn phòng bếp với màu ap66-3 - Kiwi CutSơn phòng ăn với màu ap66-3 - Kiwi CutSơn phòng giải trí với màu ap66-3 - Kiwi CutSơn phòng làm việc với màu ap66-3 - Kiwi Cut