Màu sơn ap66-2 (Kiwi Squeeze)

Màu sơn ap66-2 hay còn gọi là Kiwi Squeeze. Màu sơn ap66-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap66-2 (Kiwi Squeeze)Sơn phòng khách với màu ap66-2 - Kiwi SqueezeSơn phòng bếp với màu ap66-2 - Kiwi SqueezeSơn phòng ăn với màu ap66-2 - Kiwi SqueezeSơn phòng giải trí với màu ap66-2 - Kiwi SqueezeSơn phòng làm việc với màu ap66-2 - Kiwi Squeeze