Màu sơn ap66-1 (Subtle Touch)

Màu sơn ap66-1 hay còn gọi là Subtle Touch. Màu sơn ap66-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap66-1 (Subtle Touch)Sơn phòng khách với màu ap66-1 - Subtle TouchSơn phòng bếp với màu ap66-1 - Subtle TouchSơn phòng ăn với màu ap66-1 - Subtle TouchSơn phòng giải trí với màu ap66-1 - Subtle TouchSơn phòng làm việc với màu ap66-1 - Subtle Touch