Màu sơn ap65-5 (Grass Cut)

Màu sơn ap65-5 hay còn gọi là Grass Cut. Màu sơn ap65-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap65-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap65-5 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap65-5 (Grass Cut)



Sơn phòng khách với màu ap65-5 - Grass Cut



Sơn phòng bếp với màu ap65-5 - Grass Cut



Sơn phòng ăn với màu ap65-5 - Grass Cut



Sơn phòng giải trí với màu ap65-5 - Grass Cut



Sơn phòng làm việc với màu ap65-5 - Grass Cut