Màu sơn ap65-4 (Frolic Green)

Màu sơn ap65-4 hay còn gọi là Frolic Green. Màu sơn ap65-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap65-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap65-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap65-4 (Frolic Green)Sơn phòng khách với màu ap65-4 - Frolic GreenSơn phòng bếp với màu ap65-4 - Frolic GreenSơn phòng ăn với màu ap65-4 - Frolic GreenSơn phòng giải trí với màu ap65-4 - Frolic GreenSơn phòng làm việc với màu ap65-4 - Frolic Green