Màu sơn ap65-3 (Lime Freeze)

Màu sơn ap65-3 hay còn gọi là Lime Freeze. Màu sơn ap65-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap65-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap65-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap65-3 (Lime Freeze)Sơn phòng khách với màu ap65-3 - Lime FreezeSơn phòng bếp với màu ap65-3 - Lime FreezeSơn phòng ăn với màu ap65-3 - Lime FreezeSơn phòng giải trí với màu ap65-3 - Lime FreezeSơn phòng làm việc với màu ap65-3 - Lime Freeze