Màu sơn ap65-2 (Apple Cut)

Màu sơn ap65-2 hay còn gọi là Apple Cut. Màu sơn ap65-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap65-2 (Apple Cut)Sơn phòng khách với màu ap65-2 - Apple CutSơn phòng bếp với màu ap65-2 - Apple CutSơn phòng ăn với màu ap65-2 - Apple CutSơn phòng giải trí với màu ap65-2 - Apple CutSơn phòng làm việc với màu ap65-2 - Apple Cut