Màu sơn ap65-1 (Green Tinge)

Màu sơn ap65-1 hay còn gọi là Green Tinge. Màu sơn ap65-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap65-1 (Green Tinge)Sơn phòng khách với màu ap65-1 - Green TingeSơn phòng bếp với màu ap65-1 - Green TingeSơn phòng ăn với màu ap65-1 - Green TingeSơn phòng giải trí với màu ap65-1 - Green TingeSơn phòng làm việc với màu ap65-1 - Green Tinge