Màu sơn ap64-6 (Willow Stem)

Màu sơn ap64-6 hay còn gọi là Willow Stem. Màu sơn ap64-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap64-6 (Willow Stem)Sơn phòng khách với màu ap64-6 - Willow StemSơn phòng bếp với màu ap64-6 - Willow StemSơn phòng ăn với màu ap64-6 - Willow StemSơn phòng giải trí với màu ap64-6 - Willow StemSơn phòng làm việc với màu ap64-6 - Willow Stem