Màu sơn ap64-5 (Willow Wisp)

Màu sơn ap64-5 hay còn gọi là Willow Wisp. Màu sơn ap64-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap64-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap64-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap64-5 (Willow Wisp)Sơn phòng khách với màu ap64-5 - Willow WispSơn phòng bếp với màu ap64-5 - Willow WispSơn phòng ăn với màu ap64-5 - Willow WispSơn phòng giải trí với màu ap64-5 - Willow WispSơn phòng làm việc với màu ap64-5 - Willow Wisp