Màu sơn ap64-4 (Green Willow)

Màu sơn ap64-4 hay còn gọi là Green Willow. Màu sơn ap64-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap64-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap64-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap64-4 (Green Willow)Sơn phòng khách với màu ap64-4 - Green WillowSơn phòng bếp với màu ap64-4 - Green WillowSơn phòng ăn với màu ap64-4 - Green WillowSơn phòng giải trí với màu ap64-4 - Green WillowSơn phòng làm việc với màu ap64-4 - Green Willow