Màu sơn ap64-3 (Parsnip)

Màu sơn ap64-3 hay còn gọi là Parsnip. Màu sơn ap64-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap64-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap64-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap64-3 (Parsnip)Sơn phòng khách với màu ap64-3 - ParsnipSơn phòng bếp với màu ap64-3 - ParsnipSơn phòng ăn với màu ap64-3 - ParsnipSơn phòng giải trí với màu ap64-3 - ParsnipSơn phòng làm việc với màu ap64-3 - Parsnip