Màu sơn ap64-2 (Pale Parsnip)

Màu sơn ap64-2 hay còn gọi là Pale Parsnip. Màu sơn ap64-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap64-2 (Pale Parsnip)Sơn phòng khách với màu ap64-2 - Pale ParsnipSơn phòng bếp với màu ap64-2 - Pale ParsnipSơn phòng ăn với màu ap64-2 - Pale ParsnipSơn phòng giải trí với màu ap64-2 - Pale ParsnipSơn phòng làm việc với màu ap64-2 - Pale Parsnip