Màu sơn ap63-6 (Tiny Leaf)

Màu sơn ap63-6 hay còn gọi là Tiny Leaf. Màu sơn ap63-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap63-6 (Tiny Leaf)Sơn phòng khách với màu ap63-6 - Tiny LeafSơn phòng bếp với màu ap63-6 - Tiny LeafSơn phòng ăn với màu ap63-6 - Tiny LeafSơn phòng giải trí với màu ap63-6 - Tiny LeafSơn phòng làm việc với màu ap63-6 - Tiny Leaf