Màu sơn ap63-5 (Limeburst)

Màu sơn ap63-5 hay còn gọi là Limeburst. Màu sơn ap63-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap63-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap63-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap63-5 (Limeburst)Sơn phòng khách với màu ap63-5 - LimeburstSơn phòng bếp với màu ap63-5 - LimeburstSơn phòng ăn với màu ap63-5 - LimeburstSơn phòng giải trí với màu ap63-5 - LimeburstSơn phòng làm việc với màu ap63-5 - Limeburst