Màu sơn ap63-4 (Lilting Green)

Màu sơn ap63-4 hay còn gọi là Lilting Green. Màu sơn ap63-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap63-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap63-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap63-4 (Lilting Green)Sơn phòng khách với màu ap63-4 - Lilting GreenSơn phòng bếp với màu ap63-4 - Lilting GreenSơn phòng ăn với màu ap63-4 - Lilting GreenSơn phòng giải trí với màu ap63-4 - Lilting GreenSơn phòng làm việc với màu ap63-4 - Lilting Green