Màu sơn ap63-3 (Greensheen)

Màu sơn ap63-3 hay còn gọi là Greensheen. Màu sơn ap63-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap63-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap63-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap63-3 (Greensheen)Sơn phòng khách với màu ap63-3 - GreensheenSơn phòng bếp với màu ap63-3 - GreensheenSơn phòng ăn với màu ap63-3 - GreensheenSơn phòng giải trí với màu ap63-3 - GreensheenSơn phòng làm việc với màu ap63-3 - Greensheen