Màu sơn ap63-2 (Lightly Green)

Màu sơn ap63-2 hay còn gọi là Lightly Green. Màu sơn ap63-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap63-2 (Lightly Green)Sơn phòng khách với màu ap63-2 - Lightly GreenSơn phòng bếp với màu ap63-2 - Lightly GreenSơn phòng ăn với màu ap63-2 - Lightly GreenSơn phòng giải trí với màu ap63-2 - Lightly GreenSơn phòng làm việc với màu ap63-2 - Lightly Green