Màu sơn ap62-5 (Villa Green)

Màu sơn ap62-5 hay còn gọi là Villa Green. Màu sơn ap62-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap62-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap62-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap62-5 (Villa Green)Sơn phòng khách với màu ap62-5 - Villa GreenSơn phòng bếp với màu ap62-5 - Villa GreenSơn phòng ăn với màu ap62-5 - Villa GreenSơn phòng giải trí với màu ap62-5 - Villa GreenSơn phòng làm việc với màu ap62-5 - Villa Green