Màu sơn ap62-3 (Young Shoot)

Màu sơn ap62-3 hay còn gọi là Young Shoot. Màu sơn ap62-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap62-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap62-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap62-3 (Young Shoot)Sơn phòng khách với màu ap62-3 - Young ShootSơn phòng bếp với màu ap62-3 - Young ShootSơn phòng ăn với màu ap62-3 - Young ShootSơn phòng giải trí với màu ap62-3 - Young ShootSơn phòng làm việc với màu ap62-3 - Young Shoot