Màu sơn ap62-2 (Sheer Green)

Màu sơn ap62-2 hay còn gọi là Sheer Green. Màu sơn ap62-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap62-2 (Sheer Green)Sơn phòng khách với màu ap62-2 - Sheer GreenSơn phòng bếp với màu ap62-2 - Sheer GreenSơn phòng ăn với màu ap62-2 - Sheer GreenSơn phòng giải trí với màu ap62-2 - Sheer GreenSơn phòng làm việc với màu ap62-2 - Sheer Green