Màu sơn ap61-5 (Spidney Green)

Màu sơn ap61-5 hay còn gọi là Spidney Green. Màu sơn ap61-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap61-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap61-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap61-5 (Spidney Green)Sơn phòng khách với màu ap61-5 - Spidney GreenSơn phòng bếp với màu ap61-5 - Spidney GreenSơn phòng ăn với màu ap61-5 - Spidney GreenSơn phòng giải trí với màu ap61-5 - Spidney GreenSơn phòng làm việc với màu ap61-5 - Spidney Green