Màu sơn ap61-4 (Chartreuse)

Màu sơn ap61-4 hay còn gọi là Chartreuse. Màu sơn ap61-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap61-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap61-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap61-4 (Chartreuse)Sơn phòng khách với màu ap61-4 - ChartreuseSơn phòng bếp với màu ap61-4 - ChartreuseSơn phòng ăn với màu ap61-4 - ChartreuseSơn phòng giải trí với màu ap61-4 - ChartreuseSơn phòng làm việc với màu ap61-4 - Chartreuse