Màu sơn ap61-3 (Yellow Grass)

Màu sơn ap61-3 hay còn gọi là Yellow Grass. Màu sơn ap61-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap61-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap61-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap61-3 (Yellow Grass)Sơn phòng khách với màu ap61-3 - Yellow GrassSơn phòng bếp với màu ap61-3 - Yellow GrassSơn phòng ăn với màu ap61-3 - Yellow GrassSơn phòng giải trí với màu ap61-3 - Yellow GrassSơn phòng làm việc với màu ap61-3 - Yellow Grass