Màu sơn ap61-2 (Delicate Spikes)

Màu sơn ap61-2 hay còn gọi là Delicate Spikes. Màu sơn ap61-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap61-2 (Delicate Spikes)Sơn phòng khách với màu ap61-2 - Delicate SpikesSơn phòng bếp với màu ap61-2 - Delicate SpikesSơn phòng ăn với màu ap61-2 - Delicate SpikesSơn phòng giải trí với màu ap61-2 - Delicate SpikesSơn phòng làm việc với màu ap61-2 - Delicate Spikes