Màu sơn ap61-1 (Lime Bubble)

Màu sơn ap61-1 hay còn gọi là Lime Bubble. Màu sơn ap61-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap61-1 (Lime Bubble)Sơn phòng khách với màu ap61-1 - Lime BubbleSơn phòng bếp với màu ap61-1 - Lime BubbleSơn phòng ăn với màu ap61-1 - Lime BubbleSơn phòng giải trí với màu ap61-1 - Lime BubbleSơn phòng làm việc với màu ap61-1 - Lime Bubble