Màu sơn ap60-6 (Downy Fluff)

Màu sơn ap60-6 hay còn gọi là Downy Fluff. Màu sơn ap60-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap60-6 (Downy Fluff)Sơn phòng khách với màu ap60-6 - Downy FluffSơn phòng bếp với màu ap60-6 - Downy FluffSơn phòng ăn với màu ap60-6 - Downy FluffSơn phòng giải trí với màu ap60-6 - Downy FluffSơn phòng làm việc với màu ap60-6 - Downy Fluff