Màu sơn ap60-5 (Golden Rain)

Màu sơn ap60-5 hay còn gọi là Golden Rain. Màu sơn ap60-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap60-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap60-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap60-5 (Golden Rain)Sơn phòng khách với màu ap60-5 - Golden RainSơn phòng bếp với màu ap60-5 - Golden RainSơn phòng ăn với màu ap60-5 - Golden RainSơn phòng giải trí với màu ap60-5 - Golden RainSơn phòng làm việc với màu ap60-5 - Golden Rain