Màu sơn ap60-3 (Golden Ear)

Màu sơn ap60-3 hay còn gọi là Golden Ear. Màu sơn ap60-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap60-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap60-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap60-3 (Golden Ear)Sơn phòng khách với màu ap60-3 - Golden EarSơn phòng bếp với màu ap60-3 - Golden EarSơn phòng ăn với màu ap60-3 - Golden EarSơn phòng giải trí với màu ap60-3 - Golden EarSơn phòng làm việc với màu ap60-3 - Golden Ear