Màu sơn ap60-2 (Niblet)

Màu sơn ap60-2 hay còn gọi là Niblet. Màu sơn ap60-2 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap60-2 (Niblet)Sơn phòng khách với màu ap60-2 - NibletSơn phòng bếp với màu ap60-2 - NibletSơn phòng ăn với màu ap60-2 - NibletSơn phòng giải trí với màu ap60-2 - NibletSơn phòng làm việc với màu ap60-2 - Niblet