Màu sơn ap60-1 (Cream Sateen)

Màu sơn ap60-1 hay còn gọi là Cream Sateen. Màu sơn ap60-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap60-1 (Cream Sateen)Sơn phòng khách với màu ap60-1 - Cream SateenSơn phòng bếp với màu ap60-1 - Cream SateenSơn phòng ăn với màu ap60-1 - Cream SateenSơn phòng giải trí với màu ap60-1 - Cream SateenSơn phòng làm việc với màu ap60-1 - Cream Sateen