Màu sơn ap59-5 (Feather Gold)

Màu sơn ap59-5 hay còn gọi là Feather Gold. Màu sơn ap59-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap59-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap59-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap59-5 (Feather Gold)Sơn phòng khách với màu ap59-5 - Feather GoldSơn phòng bếp với màu ap59-5 - Feather GoldSơn phòng ăn với màu ap59-5 - Feather GoldSơn phòng giải trí với màu ap59-5 - Feather GoldSơn phòng làm việc với màu ap59-5 - Feather Gold