Màu sơn ap59-4 (Yellow Jasmine)

Màu sơn ap59-4 hay còn gọi là Yellow Jasmine. Màu sơn ap59-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap59-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap59-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap59-4 (Yellow Jasmine)Sơn phòng khách với màu ap59-4 - Yellow JasmineSơn phòng bếp với màu ap59-4 - Yellow JasmineSơn phòng ăn với màu ap59-4 - Yellow JasmineSơn phòng giải trí với màu ap59-4 - Yellow JasmineSơn phòng làm việc với màu ap59-4 - Yellow Jasmine