Màu sơn ap59-3 (Chromatella)

Màu sơn ap59-3 hay còn gọi là Chromatella. Màu sơn ap59-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap59-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap59-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap59-3 (Chromatella)Sơn phòng khách với màu ap59-3 - ChromatellaSơn phòng bếp với màu ap59-3 - ChromatellaSơn phòng ăn với màu ap59-3 - ChromatellaSơn phòng giải trí với màu ap59-3 - ChromatellaSơn phòng làm việc với màu ap59-3 - Chromatella