Màu sơn ap58-5 (Yellow Pendant)

Màu sơn ap58-5 hay còn gọi là Yellow Pendant. Màu sơn ap58-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap58-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap58-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap58-5 (Yellow Pendant)Sơn phòng khách với màu ap58-5 - Yellow PendantSơn phòng bếp với màu ap58-5 - Yellow PendantSơn phòng ăn với màu ap58-5 - Yellow PendantSơn phòng giải trí với màu ap58-5 - Yellow PendantSơn phòng làm việc với màu ap58-5 - Yellow Pendant