Màu sơn ap58-3 (Potentilla)

Màu sơn ap58-3 hay còn gọi là Potentilla. Màu sơn ap58-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap58-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap58-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap58-3 (Potentilla)Sơn phòng khách với màu ap58-3 - PotentillaSơn phòng bếp với màu ap58-3 - PotentillaSơn phòng ăn với màu ap58-3 - PotentillaSơn phòng giải trí với màu ap58-3 - PotentillaSơn phòng làm việc với màu ap58-3 - Potentilla