Màu sơn ap57-5 (Farm Fence)

Màu sơn ap57-5 hay còn gọi là Farm Fence. Màu sơn ap57-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap57-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap57-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap57-5 (Farm Fence)Sơn phòng khách với màu ap57-5 - Farm FenceSơn phòng bếp với màu ap57-5 - Farm FenceSơn phòng ăn với màu ap57-5 - Farm FenceSơn phòng giải trí với màu ap57-5 - Farm FenceSơn phòng làm việc với màu ap57-5 - Farm Fence