Màu sơn ap57-4 (Tracking Tan)

Màu sơn ap57-4 hay còn gọi là Tracking Tan. Màu sơn ap57-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap57-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap57-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap57-4 (Tracking Tan)Sơn phòng khách với màu ap57-4 - Tracking TanSơn phòng bếp với màu ap57-4 - Tracking TanSơn phòng ăn với màu ap57-4 - Tracking TanSơn phòng giải trí với màu ap57-4 - Tracking TanSơn phòng làm việc với màu ap57-4 - Tracking Tan