Màu sơn ap57-3 (Bramble Beige)

Màu sơn ap57-3 hay còn gọi là Bramble Beige. Màu sơn ap57-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap57-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap57-3 sẽ tăng 10% tiền.



Sơn phòng ngủ với màu ap57-3 (Bramble Beige)



Sơn phòng khách với màu ap57-3 - Bramble Beige



Sơn phòng bếp với màu ap57-3 - Bramble Beige



Sơn phòng ăn với màu ap57-3 - Bramble Beige



Sơn phòng giải trí với màu ap57-3 - Bramble Beige



Sơn phòng làm việc với màu ap57-3 - Bramble Beige