Màu sơn ap57-1 (Ivory Too)

Màu sơn ap57-1 hay còn gọi là Ivory Too. Màu sơn ap57-1 là màu sơn nội thất - màu sơn trong nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap57-1 (Ivory Too)Sơn phòng khách với màu ap57-1 - Ivory TooSơn phòng bếp với màu ap57-1 - Ivory TooSơn phòng ăn với màu ap57-1 - Ivory TooSơn phòng giải trí với màu ap57-1 - Ivory TooSơn phòng làm việc với màu ap57-1 - Ivory Too