Màu sơn ap56-6 (Foggy Day)

Màu sơn ap56-6 hay còn gọi là Foggy Day. Màu sơn ap56-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap56-6 (Foggy Day)Sơn phòng khách với màu ap56-6 - Foggy DaySơn phòng bếp với màu ap56-6 - Foggy DaySơn phòng ăn với màu ap56-6 - Foggy DaySơn phòng giải trí với màu ap56-6 - Foggy DaySơn phòng làm việc với màu ap56-6 - Foggy Day