Màu sơn ap56-5 (Shipsgate)

Màu sơn ap56-5 hay còn gọi là Shipsgate. Màu sơn ap56-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap56-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap56-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap56-5 (Shipsgate)Sơn phòng khách với màu ap56-5 - ShipsgateSơn phòng bếp với màu ap56-5 - ShipsgateSơn phòng ăn với màu ap56-5 - ShipsgateSơn phòng giải trí với màu ap56-5 - ShipsgateSơn phòng làm việc với màu ap56-5 - Shipsgate