Màu sơn ap56-3 (Curling Bark)

Màu sơn ap56-3 hay còn gọi là Curling Bark. Màu sơn ap56-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap56-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap56-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap56-3 (Curling Bark)Sơn phòng khách với màu ap56-3 - Curling BarkSơn phòng bếp với màu ap56-3 - Curling BarkSơn phòng ăn với màu ap56-3 - Curling BarkSơn phòng giải trí với màu ap56-3 - Curling BarkSơn phòng làm việc với màu ap56-3 - Curling Bark