Màu sơn ap55-6 (Crushed Rock)

Màu sơn ap55-6 hay còn gọi là Crushed Rock. Màu sơn ap55-6 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.Sơn phòng ngủ với màu ap55-6 (Crushed Rock)Sơn phòng khách với màu ap55-6 - Crushed RockSơn phòng bếp với màu ap55-6 - Crushed RockSơn phòng ăn với màu ap55-6 - Crushed RockSơn phòng giải trí với màu ap55-6 - Crushed RockSơn phòng làm việc với màu ap55-6 - Crushed Rock