Màu sơn ap55-5 (Field Stone)

Màu sơn ap55-5 hay còn gọi là Field Stone. Màu sơn ap55-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap55-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap55-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap55-5 (Field Stone)Sơn phòng khách với màu ap55-5 - Field StoneSơn phòng bếp với màu ap55-5 - Field StoneSơn phòng ăn với màu ap55-5 - Field StoneSơn phòng giải trí với màu ap55-5 - Field StoneSơn phòng làm việc với màu ap55-5 - Field Stone