Màu sơn ap55-3 (Graystone)

Màu sơn ap55-3 hay còn gọi là Graystone. Màu sơn ap55-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap55-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap55-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap55-3 (Graystone)Sơn phòng khách với màu ap55-3 - GraystoneSơn phòng bếp với màu ap55-3 - GraystoneSơn phòng ăn với màu ap55-3 - GraystoneSơn phòng giải trí với màu ap55-3 - GraystoneSơn phòng làm việc với màu ap55-3 - Graystone