Màu sơn ap54-5 (Pewter)

Màu sơn ap54-5 hay còn gọi là Pewter. Màu sơn ap54-5 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap54-5 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap54-5 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap54-5 (Pewter)Sơn phòng khách với màu ap54-5 - PewterSơn phòng bếp với màu ap54-5 - PewterSơn phòng ăn với màu ap54-5 - PewterSơn phòng giải trí với màu ap54-5 - PewterSơn phòng làm việc với màu ap54-5 - Pewter