Màu sơn ap54-4 (Stormy Sky)

Màu sơn ap54-4 hay còn gọi là Stormy Sky. Màu sơn ap54-4 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap54-4 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap54-4 sẽ tăng 20% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap54-4 (Stormy Sky)Sơn phòng khách với màu ap54-4 - Stormy SkySơn phòng bếp với màu ap54-4 - Stormy SkySơn phòng ăn với màu ap54-4 - Stormy SkySơn phòng giải trí với màu ap54-4 - Stormy SkySơn phòng làm việc với màu ap54-4 - Stormy Sky