Màu sơn ap54-3 (Platinum)

Màu sơn ap54-3 hay còn gọi là Platinum. Màu sơn ap54-3 là màu sơn ngoại thất - màu sơn ngoài nhà.

Màu sơn ap54-3 là màu đậm, sản phẩm sơn sử dụng màu ap54-3 sẽ tăng 10% tiền.Sơn phòng ngủ với màu ap54-3 (Platinum)Sơn phòng khách với màu ap54-3 - PlatinumSơn phòng bếp với màu ap54-3 - PlatinumSơn phòng ăn với màu ap54-3 - PlatinumSơn phòng giải trí với màu ap54-3 - PlatinumSơn phòng làm việc với màu ap54-3 - Platinum